Badania naukowe 

 

Tolerancja Laser Blended Vision i innych technologii zabiegów w starczowzroczności,
Wykrywanie i monitorowanie postępu stożka rogówki u dzieci,
Ocena bezpieczeństwa zabiegów refrakcyjnych,
Parametry postępu stożka rogówki u dzieci i kobiet w ciąży,
Skuteczność różnych rodzajów cross-linkingu.